صندلی اداری استاندارد دلیلی بر کاهش صدمات و ناراحتی روحی و جسمی می شود، مطمئنا همه ما تجربه درد های ناشی از استفاده از صندلی غیر استاندارد را داشته ایم، پس انتخاب صندلی اداری استاندارد امری مهم و غیر قابل اجتناب است.

صندلی‌های اداری باید با توجه به نوع کار و شغل مورد نظر ویژگی‌های منحصر به خود را داشته باشند. برای مثال شخصی که با کامپیوتر کار می‌کند و در مواقعی به پشتی صندلی تکیه می‌دهد باید از صندلی‌ بهره بگیرد که پشتی آنها قابلیت ارتجاعی به سمت عقب را دارا باشد. اگر صندلی اداری پشت‌سری (Headrest) نداشته باشد معمولا مناسب ترین زاویه نشستن حدود ۱۱۰ درجه است. این زاویه بار کمتری به کمر وارد کرده و برای کار با کامپیوتر مفید خواهد بود. اگر هم صندلی پشت سری داشته باشد این زاویه می‌تواند بیشتر شود اما با نبود پشت سری، شخص مجبور می‌شود برای نگاه کردن به هدف مقابلش برای مثال مانیتور ، گردن را خم کند و در نتیجه فشار به گردن افزایش می یابد.

در مورد صندلی اداری استاندارد، ارتفاع صندلی نه باید آن قدر بلند باشد که پای فرد به زمین نرسد و نه آن قدر کوتاه باشد که پشت ران از کف صندلی بلند شود و پاها به سمت شکم جمع شوند. صندلی‌های قابل تنظیم که دارای ۵ پایه هستند بهترین انتخاب  برای خرید صندلی اداری استاندارد می باشند که کاربردهای بسیاری دارند. به عبارتی هر شخص می‌تواند متناسب با نوع کار وو شرایط خود ارتفاع صندلی را تنظیم کند. کفی صندلی نیز باید نرم باشد اما نه تا حدی که شخص مانند مبل در صندلی فرو رود و اجازه جا به جایی نداشته باشد. در چنین حالتی فرد برای مدت طولانی در وضعیتی ثابت قرار می‌گیرد و خون رسانی بدنش مختل می‌شود. همچنین بهتر است صندلی دسته دار باشد و ارتفاع آن قابل تنظیم باشد تا زمانی که استراحت می‌کنید دستتان را روی آن بگذارید. البته موقع کار کردن بهتر است دست روی دسته گذاشته نشود زیرا این حالت سبب ایجاد کشش خواهد شد.

کنفرانتسAG210